Opozorilo dvema zmerjajočima se otrokoma: “Pri nas nimamo nobenih lulik in lulekov.

To gre po novem na moj Seznam najbolj neumnih reči, za katere si nikoli niste mislili, da jih boste izrekli, preden ste postali starši.

😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.