V Sloveniji se večina bodočih staršev udeleži priprave na porod, ki jo organizirajo zdravstvene ustanove – za to imajo več razlogov, med drugimi:

  • ker materinske šole financira zdravstvena zavarovalnica,
  • ker brez potrdila o udeležbi partnerja na uradni materinski šoli nekatere porodnišnice ne sprejmejo spremljevalca pri porodu;
  • ker te priprave na porod veljajo za najbolj verodostojne, saj naj bi jih vodili strokovnjaki z največ znanja in izkušnjami s porodom ter nego novorojenčka

Morda pa bi bilo dobro malo preveriti svoje vrednote in prepričanja, ki stojijo za odločitvijo, katere priprave na porod se bomo udeležili. Menim, da je zelo pomembno, da je priprava na porod, ki jo izberemo, usklajena z našimi vrednotami.

Zavedati se moramo, da prav vsaka priprava na porod predstavlja neko filozofijo in vsebuje skrita sporočila, ki jih posreduje bodočim staršem. Pri odločanju, ali je neka materinska šola ali tečaj priprave na porod primeren za nas, se lahko vprašamo naslednje:

1.    Kako šola definira porod?

a) Porod je dogodek brez tveganj. (“S težavami okrog poroda pretiravamo. To prinaša le negativno energijo in skrbi. Vse bo v najlepšem redu.”)

b) Porod je običajno normalen. (“Telo v sebi nosi modrost rojevanja in večinoma je to dovolj”)

c) Porod je dogodek z visokim tveganjem. (“Vse, kar slišimo o lepoti poroda je super v teoriji, vendar kdo bo pri tem skrbel za otroka? Vsak porod je hoja po vrvi.”)

2.   Kakšen pogled ima šola na medicinske posege pri porodu?

a) Med porodom posegi niso potrebni. (“Posegi in postopki so le zato, da upravičijo obstoj in stroške porodnišnic. Posegi postavijo v središče poroda zdravnika namesto žensko, ki rojeva.”)

b) Med porodom so posegi včasih potrebni. (“Medtem ko je večina porodov normalnih, je kljub temu dobro uporabljati pristop pozornega opazovanja.”)

c) Med porodom so potrebni rutinski posegi. (“Če materi in otroku ne ponudimo vsega, kar je znanost iznašla, jima ne delamo usluge. Da prepoznamo težave, je nujen stalen nadzor in rutinski pregledi. Porod z nizkim tveganjem lahko prepoznamo šele za nazaj – ko je končan.”)

3.   Kako šola podaja vsebino priprave na porod?

a) Šola podaja znanje in filozofijo voditelja šole za starše.  (“Udeleženci me plačujejo za mojo storitev, hočejo dobre rezultate in to obvladam”).

b) Šola podaja znanje in filozofijo voditelja šole za starše ter upošteva potrebe udeležencev. (“Moja naloga je uravnovesiti informacije in nuditi prostor za diskusijo. Udeleženci so sami odgovorni za svoje pridobivanje znanja.”)

c) Šola podaja filozofijo in prakso porodnišnice. (“Plačuje me porodnišnica. Neetično je, da bi jo izdali v imenu zagovorništva uporabnikov in da bi pacientke nerealistično pripravljali na porod.”)

4.  Kdo vodi pripravo na porod? Kakšna je njegova ali njena osebna filozofija? Za kaj se zavzema?

5.  Kako se voditelj/ica šole za starše izobražuje?

a) se ne izobražuje (“Rad bi šel/šla na kakšen seminar, vendar nimam časa in zelo so dragi. Poleg tega se osnove poroda ne spreminjajo kaj dosti.”)

b) minimalno (“Rad bi se več izobraževal/a, vendar veliko berem in se vsaj enkrat na leto udeležim konference.”)

c) stalno (“Udeležim se vsakega seminarja, ki se ga morem, da ostajam na tekočem in ohranjam svojo kredibilnost. Prav tako hočem vedno vedeti več, kot pričakujejo od mene.”)

6.   Ali je šola plačljiva? Kako to utemeljuje?

7.   Kaj pravijo o njej udeleženci, ki so jo obiskovali v preteklosti?

Menim, da bi morali biti vedno zahtevni do tistih, ki organizirajo katero koli šolo za starše ali pripravo na porod, ker ima to področje tako daljnosežne posledice. Ali poznate ponudbo materinskih šol in tečajev priprave na porod v svoji okolici?

Vir:

F. H. Nichols & S. S. Humenick (ur.), Childbirth education: Practice, research, and theory. Philadelphia: W.B. Saunders Company.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.