Velikokrat slišimo: “Poslušaj sebe, svoj notranji glas, intuicijo!” Koliko si znam prisluhniti? Koliko se zanesem na svoj notranji glas? Koliko ga prečiščujem, osvobajam vsakodnevnih vplivov, pritiskov? Koliko si zaupam v materinstvu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *