V medicinskih učbenikih so faktorji, ki vplivajo na porod, običajno opisani z “zakonom treh P-jev”.

To so:

  • PREHOD (velikost, oblika, koti medeničnih kosti)
  • POPADKI (njihova moč, pogostost, učinkovitost) in
  • POPOTNIK (otrok – plod, njegova velikost in položaj).

Izkušnje mnogih strokovnjakov na področju poroda, predvsem pa na področju fiziološkega poroda so pokazale, da na porod vpliva še mnogo več dejavnikov, ki jih zdravnik Michael C. Klein povzema z naslednjimi dodanimi sedmimi P-ji:

  • PORODNICA (ženska, njena prepričanja, priprava, znanje in zmožnost sodelovanja v porodnem procesu)
  • PARTNER (način, kako podpira žensko in njegovo znanje, prepričanja in priprava na porod)
  • PODPORNIKI (spremljevalci, drugi, ki so vpleteni v nosečnost in porod in ki sodelujejo z žensko. Spremljevalci imajo svoja prepričanja, znanje, so različno pripravljeni in to negativno ali pozitivno vpliva na žensko in njenega partnerja)
  • PRAG BOLEČINE (vpliv bolečine na žensko, njene izkušnje z bolečino in kulturne predstave o bolečini, ki jo imajo porodnica in njena porodna ekipa; vse to vpliva na ženino sposobnost prenašanja porodne bolečine. Jasno je, da to, kako ženska dojema in kako se sooča z bolečino, vpliva na porodni proces.)
  • PROFESIONALCI (način, kako zdravstveno osebje podpira, informira in sodeluje v skrbi za porodnico, močno vpliva na odziv porodnice na porodni proces)
  • PREDANOST (izkušnja nosečnosti in poroda je posebna in edinstvena za vsako žensko. Za vse, ki so vpleteni v skrb za žensko, je ključno, da se zavedajo tega, kako pomembna je ta izkušnja zanjo in da nas to vodi pri delovanju, tako da priznavamo in varujemo zasebnost tega prelomnega dogodka.)
  • POLITIKA (vsi vemo, da je to še kako res!)

Dodati bi bilo mogoče še: PSIHA, PROSTOR, POLOŽAJ, POSEGI…

Vsi ti dejavniki morda ne pridejo tako do izraza, kadar gre pri porodu vse lepo in prav, saj takrat ni treba iskati vzrokov in razlogov za dogajanje. Še kako pomembni pa postanejo pri odločanju, kaj storiti v primeru upočasnjenega poroda in zapletov. Takrat bi bilo zelo dobro, ko bi odgovorni pri odločanju pogledali širše in se ne osredotočali le na “tehnične težave” – šibkost popadkov, zastoj ploda pri prehajanju skozi porodni kanal, velikost otroka…, ampak upoštevali tudi druge možne razloge, npr. ženino psihično stanje, njene misli med popadki, strahove, hrupno, svetlo okolje itd.

 

Mnogokrat bi bilo namreč v primeru upočasnjenega poroda uporabiti različne ukrepe, ki bi pomagali k napredovanju poroda, ne da bi takoj posegli po invazivnih medicinskih postopkih in zdravilih.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.