“Upravičen razlog za spočetje otroka more biti samo eden – omogočiti življenje novemu človeku za čas in večnost. To je priložnost vseh življenjskih priložnosti in umetnina vseh umetnin, namreč vzgoja.”

(p. Vital Vider, ustanovitelj in duhovni voditelj zakonskih skupin Najina pot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.