Ne glede na to, koliko razkrijem o sebi, vedno bodo deli mene ostali skrivnostni, še ne poznani, tudi mojim najbližjim. Čudežno je, da sem ustvarjena kot neskončen izvir idej, doživljanj, čustev, pobud, odločitev … Vedno bom presenečala, vedno bom nova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.