Naši dnevi so pogosto zaznamovani s pripravo hrane. Običajno imamo to čez mame, se motim? Kljub obilju pa se lahko ob koncu dneva čutim prazno. Pomislim na to, kaj me nahrani. Sklenem, da bom v prihodnjih dneh bolj skrbela za svojo telesno in duhovno hrano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *