Med skrbjo zase in skrbjo za otroka vlada zanimiva zakonitost. Pogosto, ko poskrbim za otroka, poskrbim tudi zase; in pogosto, ko poskrbim zase, poskrbim tudi za otroka. Skrb zase in skrb za otroka se ne izključujeta!

Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe! (Mr 12,31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.