medsebojna podpora starševLjudje smo lačni vsebin, ki pestijo vse od nas, a velikokrat ne vemo drug za drugega. Prepričana sem, da si znamo starši pomagati tudi sami in da se lahko ogromno naučimo drug od drugega.

Se povezuješ s starši okrog sebe? Govoriš z njimi o svojih težavah? Deliš z njimi svoje rešitve in se bogatiš ob njihovih?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.